CTBA佈告欄_文章內容


標題:《新舊約全書》漢羅版 二刷出版     編號:3     公布時間:Wed Mar 9 20:09:34 2016

發佈人:     相關網址:http://
二刷iáu有500本庫存,若有人奉獻koh有意願tàu推廣,請告知你ê地址, thang來寄聖經hō͘你。

原則上,每奉獻NT$1,000/US40 送一本。

願上帝記念每一個人所做ê工,加添賜福!
Goān Siōng-tè kì-liām múi chi̍t-ê lâng só͘ chò ê kang, ke-thiⁿ sù-hok!

 
附件:
發佈者來自

上一篇     下一篇     修改     回信息列表